دوره آموزشی چگونه می توانم کارآفرین شوم؟

مدرس : نگار سروقدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

وبینار آشنایی با برندسازی شخصی (اصول و مفاهیم)

مدرس : نگار سروقدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های حضور در اکوسیستم استارتاپی ایران

مدرس : نگار سروقدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی تحلیل محیط کسب و کار در بخش کشاورزی کشور

مدرس : نگار سروقدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

وبینار آشنایی با فرصت‌های کارآفرینی در صنعت گوهر سنگ در ایران

مدرس : نگار سروقدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی استراتژی اقیانوس آبی

مدرس : نگار سروقدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی بررسی موردکاوی پیاده‌سازی رویکرد فرایندگرا در صنعت تولید پوشاک

مدرس : نگار سروقدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

وبینار معرفی رویکرد فرآیندگرا در مدیریت کسب و کار سازمان

مدرس : نگار سروقدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

وبینار آشنایی با مدیریت چابک در محیط‌های نوآوری و استارتاپی

مدرس : محمد حمیدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

رایگان

رایگان برای دانشجویان

دوره آموزشی داده کاوی و تحلیل های پیشرفته کسب و کار

مدرس : سید دانیال بیدگلی

برگزار کننده : دانشگاه

8 ساعت

1,600,000 ریال

800,000 ریال برای دانشجویان

دوره آموزشی علم سنجی1

مدرس : سید دانیال بیدگلی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

400,000 ریال

200,000 ریال برای دانشجویان

وبینار اصول رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

مدرس : نگار سروقدی

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

600,000 ریال

300,000 ریال برای دانشجویان

دوره آموزشی بازی وارسازی(Gamification)سطح مقدماتی

مدرس : کامران حاتمی

برگزار کننده : دانشگاه

4 ساعت

1,200,000 ریال

600,000 ریال برای دانشجویان

وبینار فرصت های کارآفرینی با مهارت بازاریابی دیجیتال

مدرس : رضا انصاری

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

200,000 ریال

200,000 ریال برای دانشجویان

وبینار بازاریابی دیجیتال، ابزاری برای حفظ، و رشد پایدار کسب و کار

مدرس : رضا انصاری

برگزار کننده : دانشگاه

2 ساعت

200,000 ریال

200,000 ریال برای دانشجویان

دوره مجازی مهارت‌افزایی مدیریت کسب و کار(راه‌اندازی، پایش و بهبود)

مدرس : سید حسین حکیم زاده حسینی

برگزار کننده : دانشگاه

12 ساعت

2,500,000 ریال

1,750,000 ریال برای دانشجویان

سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه

سامانه ساجد با هدف الکترونیکی سازی ،تجمیع،یکپارچه سازی و ساماندهی امورات دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه اندازی گردیده است.درحال حاضر این سامانه دارای ماژول ها پایش قراردادها,مهارت آموزی,رصد اشتغال دانش آموختگان,کارآموزی و هدایت شغلی می باشد.

راه های ارتباطی

شماره تماس :02332300330

ایمیل : industrygate@shahroodut.ac.ir

آدرس : شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، کد پستی 3619995161

طراحی و توسعه توسط پرشین داده